a) 癫痫;

b) 晕厥近一年内有晕厥发作史);

c) 2级及以上高血压(未控制);

d) 红绿色盲;

e) 器质性心脏病或各种心律失常;

f) 四肢关节运动功能障碍。

 

--GBZ 188-2014《职业健康监护技术规范》